Komende bindles.......

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? Give people the info they need to go ahead and take the action you want.

To make this item your own, click here > Add & Manage Items.

Please reload

Komende activiteit.......

Algemene Ledenvergadering

4 September 2017

Traditiegetrouw zal de jaarlijkse ledenvergadering

op de eerste maandag van september plaatsvinden

Dit jaar is dit 4 September 2017.

Alle leden zijn welkom

Het bestuur

Please reload